Trang nhất » Tin Tức » Tin tức- Sự kiện

ke hoach chuyen mon 14-15

Thứ tư - 01/10/2014 21:52
kế hoạch hoạt động chuyen môn năm học 2014-2015
       
 
PHẦN I.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
  
    1. Về CB - GV - CNV trong nhà trường.
·        Tổng số:    23 đ/ c      nữ  22 đ/c ( trong đó có  1 HĐT)
Trong đó :    - Quản lý:     2 đ/c
        - Giáo viên:  18 đ/c  ( 1 đ/c hợp đồng trường: Tin)
        - Phục vụ :    3 đ/c
·        Trình độ đào tạo:
                     - Đại học:    14 đ/c
                     - Cao đẳng:   5 đ/c
                     - THSP :       4 đ/c ( 2 GV + 2 phục vụ)                                                
·        Đảng viên: 13 đ/c.  nữ 12 đ/c
                      Trong đó:     QL:    2 đ/c,  GV:   9 đ/c,  PV : 2 đ/c                                   
·        Tuổi đời:
                 - Từ  20 - 29 tuổi: 3 đ/c
                 - Từ 30 - 39: 13 đ/c                                                 
                 - Từ 40 - 49: 4 đ/c
                 - Trên 50 tuổi : 3
2.     Về học sinh:
 
Khối Số lớp TSHS Nữ Ktật Lưu ban Con TB,BB Hộ nghèo n.xã b.trú
1 2 57 25   3   2 8 57
2 2 66 29       2 7 33
3 2 66 32 2     2 4 34
4 2 55 22   1 1 1 5 28
5 2 65 29 1     2 6 33
Tổng 10 309 137 3 4 1 9 30 185
 
  3. Về thư viện - Thiết bị:
       * Thư viện: Sách giáo khoa và tài liệu phục vụ giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5 đầy đủ,  phong phú.
     Số sách giáo khoa:              quyển. Sách nghiệp vụ:            quyển.
     Số sách tham khảo phục vụ giảng dạy cho giáo viên:           quyển
     Số sách pháp luật:                   quyển
     Số sách  đạo đức:                     quyển
     Số sách GK dùng chung:            bộ .  Sách tham khảo thiếu nhi:       quyển.
   * Thiết bị: - TBDH:     11  bộ  chương trình mới ( lớp 1,2,3,4,5), đảm bảo 1 lớp có 1 bộ.  Trong đó khối 1 có 3 bộ còn lại mỗi khối có 2 bộ
                    -       11  đàn Ooc gan và 1 đàn piano
                    -      15  bộ máy vi tính:                                          
                 
 
 -      Mua thêm  1 số bản đồ, tranh ảnh, quả địa cầu   
4. Chất  lượng  đạt được trong năm qua:
   * Về chất lượng giáo dục:
         Học lực:                                                 
                                 Giỏi :    105 em =     %                             
                                 Khá :     139 em =  46,5 %           
                                 TB:        84 em   =  28.2 %                                          
                                 Yếu:        3 em = 4,3%
        Hạnh kiểm:      
                                 Hoàn thành nhiệm vụ:    316 em đạt 100%
                                Chưa hoàn thành nhiêm vụ:     1 em
   * Về chất lượng mũi nhọn:
             Học sinh giỏi quốc gia : 2 em
             HS giỏi Tỉnh:  1  em ;
             HS giỏi huyện:  6 em
             HS  Giỏi  75 em =   25  %                            
             HSTT :     139 em =  46,5%          
             Học sinh lên lớp:   99,6   %
             Học sinh lưu ban :  1  em
             Hoàn thành CTTH : 100%  .  Vào trường Lý Nhật Quang: 7 em
            Tỉ lệ 11 tuổi  HTCTTH :  96,4  %
             Hiệu quả đào tạo:    51/53 = 96,2 %    
             Lớp tiên tiến: 10  lớp.
     * Về đội ngũ CB - GV:
CSTĐCS : 4 đ/c; GVDG  Tỉnh : 1 đ/c; 
                                     GVDG huyện : 5 đ/c , GVDG trường : 10 đ/c
 5 Những thuận lợi và khó khăn:
* Thuận lợi:
- Đội ngũ CB,GV, CNV nhìn chung còn trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiêp, đoàn kết và luôn có ý thức học hỏi để vươn lên trong mọi lĩnh vực. 100% GV có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Phong trào dạy học và nền móng chất lượng toàn diện trong những năm gần đây đã có nhiều  khởi sắc và có chiều sâu.
  - Cơ sở vật chất và thiết bị trường học đầy đủ đảm bảo cho việc dạy và học của GV và HS.
 - Được Phòng GD và địa phương đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao.
 - Được hội cha mẹ học sinh chăm lo và tạo điều kiện cho con em trong học tập cũng như trong việc xây dựng cơ sở vật chất trường học .
  - Học sinh ngoan, có đầy đủ sách vở và đồ dùng học tập. Ý thức học tập của học sinh đã được nâng cao
* Những khó khăn:
 
- Số lượng học sinh ít vì thế vẫn gặp những khó khăn trong tìm nguồn đầu tư mũi nhọn học sinh giỏi.
- Vẫn còn một số học sinh chưa chăm học, tiếp thu quá chậm nên còn ảnh hưởng đến chất lượng dạy học; Học sinh học còn máy móc rập  khuôn, vận dụng kiến thức vào cuộc sống chưa linh hoạt.
    PHẦN II.  PHƯƠNG HƯỚNG - NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 - 2015.
- Căn cứ vào Điều lệ Trường Tiểu học và nhiệm vụ của Nhà trường.
- Căn cứ vào công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2014 - 2015 của Bộ, Sở và của Phòng Giáo dục.
- Căn cứ vào Nghị quyết của Chi bộ và NQ của hội nghị CBCC nhà trường và tình hình thực tế của đơn vị.
   Chuyên môn nhà trường xác định rõ:
A. Nhiệm vụ trọng tâm:
1. Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo NQ số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013;
2. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Đẩy mạnh cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".
3. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục tiểu học, chất lượng giáo dục toàn diện, các kỹ năng nghe nói đọc viết, tính toán, giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh tiểu học.
4. Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý cấp học. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục; đánh giá học sinh; đẩy mạnh hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống và quy tắc ứng xử văn hóa; thực hiện có hiệu quả chương trình TV1- CNGD; dạy học Tiếng Anh, tin học; tổ chức dạy học, giáo dục 2 buổi/ ngày, giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn;
5. Thực hiện vững chắc phổ cập GDTH theo Nghị định 20/2014 của Chính phủ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí giáo dục.
B Nhiệm vụ cụ thể:
1. Về chuyên môn:
- Hoàn thành chương trình dạy học theo quy định, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phấn đấu  giảm dần  HS yếu kém.
 - Nâng cao chất lượng đội ngũ,  thành tích chuyên môn.
 - Phấn đấu giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
* Chỉ tiêu cụ thể:
   1. Tập thể:
   - Giữ vững trường xuất sắc cấp Tỉnh và Phấn đấu giữ vững trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.
-  Lớp tiên tiến:  10  lớp. TTXS :   6   lớp
2.     Cá nhân:
 a. Cán bộ, giáo viên:
-  Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: 5 - 6 đ/c (đ/c Hà, Toàn,Thanh, Minh Phương, Quyền, Oanh)
-  Giáo viên dạy giỏi Huyện:  7 - 8đ/c (đ/c Thanh, Lê Thanh, Hà, Phương, Oanh, Quyền, Ngọc Anh, Thành).
-  GV chọn vào đội tuyển Tỉnh: 1- 2đ/c ( đ/c Quyền, đ/c Thanh, Phương)
-   Giáo viên  dạy giỏi trường:      trên 90 %  . 
-  Tổng phụ trách Đội giỏi:   1 đ/c
-  100% cán bộ, giáo viên có  SKKN trong đó Bậc 3XS:  1-2 cái , Bậc 3:  2- 3 cái bậc 3KK trở lên : 3-4 cái, xếp thứ 2-3 huyện
- Tham gia làm ĐDDH:  mỗi khối có 1 cái có giá  trị tham gia thi huyện đạt giải.  Mỗi tổ có 1 cái dự thi Tỉnh đạt giải
 b. Về học sinh: 
             Xếp loại cuối năm và tỷ lệ lên lớp:
   Học lực:                                  
Giỏi:   33-  35  %                    
Khá :    45 -47  %                       
TB:    19- 20 %                            
HS lên lớp:    99% trở lên     
Hoàn thành CTTH:  100 %. Vào trường LNQ:   8-10 em.
Trẻ 11 tuổi HTCTTH :  trên 99 %
              Hạnh kiểm
                           Thực hiện đầy đủ: 100%      
                           Chưa thực hiện  đầy đủ: 0                
  Chất lượng mũi nhọn
- IOE cấp Tỉnh: 3- 5em. Cấp huyện : 100% số dự thi đều đạt, phấn đấu xếp thứ 3- 4 huyện.
- OLIMPIC tiếng anh 100% dự thi được công nhận cấp huyện.
 Giao lưu Toán tuổi thơ: phấn đấu xếp dưới thứ 10 và  có 1 em lọt vào đội tuyển thi Tỉnh.
 Các cuộc thi khác:   nếu có tổ chức phấn đấu xếp thứ  2- 5             
C. GIẢI PHÁP
I. VỀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN:
A.Thực hiện tốt chương trình  dạy học, giáo dục Tiểu học và các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
 1. Thực hiện có chất lượng chương trình dạy học, giáo dục:
*Thực hiện kế hoạch năm học:
- Ngày tựu trường :   15/ 8/2014 ;
-  Khai giảng năm học mới 2014 - 2015:  5/9/2014
- Học kì 1 bắt đầu từ 05/ 9/2014 thực hiện dạy học 18 tuần kết thúc ngày  17/01/2015
- Học kì 2 bắt đầu từ ngày:  19/01/2015 hoàn thành chương trình ngày 23/05/2015
* Thực hiện dạy học 2 buổi/ ngày:
 - Giữ vững 100 % số lớp học 2 buổi /ngày.
 - Lớp 1 dạy học tiếng việt công nghệ.
 - Dạy tiếng anh chương trình 10 năm đối với 3,4,5.
- Xếp thời khoá biểu theo công thức 4 + 4/ ngày. Số tiết được phân bổ như sau:
 
                                             Lớp
 
       Nội dung
 
Lớp 1
 
Lớp 2
 
Lớp 3
 
Lớp 4
 
Lớp 5
Theo QĐ16 22 23     23 25 25
Số tiết tăng tối đa 14 13     13 11 11
Chia ra: + Tiếng Việt 4 4 2 2 2
              + Toán 3 3 2 2 2
             + Môn khác và HĐGD. Gồm 7 6 9 7 7
- Âm nhạc 1 1 1 0 0
                              - Tự học 4 3 1 1 1
      - HĐ tập thể do trường tự chọn 2 2 1 0 0
      - Tiếng Anh 0 0 4 4 4
      - Tin học 0 0 2 2 2
Tổng số tiết mỗi tuần: 36 36 36 36 36
 
                  Phân công nhiệm vụ cụ thể :
* GV CN lớp: 
1A: Cao Thị Thanh                             2A:    Nguyễn Thị Ngọc Anh                               
1B:  Nguyễn Thị Thành                      2B:  Lê Thị Hương
                      3A: Trần Thị Hồng                                     4A: Lê Thị Thanh
                      3B:  Nguyễn Thị Minh Phương                 4B:  Nguyễn Thị Thanh Hà
 
                                                         5A:   Nguyễn Văn Quyền
                                                         5B:  Nguyễn Thị Thảo  
* Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn:      
 Tổ trưởng                                                                Tổ phó
   Tổ 1,2,3:     đ/c Nguyễn Thị Minh phương            đ/c  Nguyễn Thị Thành  ;
                                                                                   đ/c Lê Thị  Hương
   Tổ 4,5:        đ/Lê  Thị  Thanh                                 đ/c  Nguyễn Văn Quyền       
   * GV năng khiếu và GV2:
   GV Mĩ thuật:    đ/c Hoàng Thị Mai
   GV âm nhạc:    đ/c Nguyễn Thị Hương
   GV thể dục:      đ/c Trần Thị Lộc
   GV tin: đ/c Nguyễn Thị Quỳnh
   GV T. Anh: đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh
   GV2 khối 1: đ/c Trần Thị Tuấn Vy
   GV2 khối 2 -3 : đ/c Nguyễn Thị Hường
   GV 2 khối 4- 5: đ/c Hồ Thị Kim An
     * Định mức lao động
Bố trí  GVCN : 20 tiết dạy văn hóa (bao gồm cả 2 tiết chào cờ và sinh hoạt lớp cuối tuần)  + 3 tiết chủ nhiệm lớp.
Bố trí GV2, GV năng khiếu dạy định mức 20 tiết/tuần (do phải dạy ở nhiều lớp nên bớt 3 tiết/ tuần  so với qui đinh).
- GV tiếng anh dạy khối 3,4,5 : 4 tiết/tuần/lớp x 6 = 24 tiết 
- GV Mĩ thuật :  1 tiết/lớp/tuần x 10 = 10 tiết ( đủ , do dạy cả Văn – Yên)
- GV âm nhạc: 1 tiết/lớp/tuần + dạy tăng khối 1,2,3 = 16 tiết (+ 4 tiết còn lại bố trí hỗ trợ HĐ GDNGLL của nhà trường, tổ chức SH sao vào ½ tiết chào cờ đầu tuần; tập và điều hành hoạt động thể dục giữa giờ, điệu múa sân trường).
- GV thể dục: dạy khối 2,3,4,5 : 12 tiết x 1,5 qui đổi = 18 tiết ( 2 tiết dự phòng nhà trường bố trí dạy thay khi cần và làm một số công việc khác trường điều)
- Cô Vy :  GV2 dạy khối 1:  4 buổi = 16 tiết (+ 4 Tiết  bố trí dạy thay, làm phổ cập và một số việc khác của nhà trường khi cần thiết)
- Cô Hường: dạy khối 2: 14 tiết  + 2 tiết phụ trách thư kí chuyên môn, thiết kế một số biểu mẫu CM + 4 tiết phụ trách công tác kiểm định chất lượng của nhà trường.
- Cô An: dạy Thủ công, kĩ thuật khối 3,4,5: 8 tiết + 4 tiết quản lý HS đọc sử dụng sách báo tại thư viện vườn trường + 8 tiết dự phòng nhà trường điều động dạy thay và quản lý học sinh giải toán qua mạng tại phòng tin.
- Hiệu trưởng: 2 tiết /tuần TV công nghệ lớp 1 vào sáng thứ tư
- Hiệu phó 4 tiết /tuần: bồi dưỡng HS khối 5
2. Tổ chức dạy học
-  Thực hiện nghiêm túc chư­ơng trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục. Dạy học đáp ứng yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng và hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ và theo quy định của chương trình.      
- Dạy học buổi 2 nhằm củng cố kiến thức, kĩ năng, thực hành kiến thức đã học và tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động nhằm hỗ trợ cho việc học tập đạt hiệu quả.  
  - Thực hiện chương trình các môn học 2 buổi/ ngày theo quy định số môn, số tiết bắt buộc theo QĐ16 và số tiết tăng thêm các môn học và các hoạt động giáo dục theo yêu cầu chỉ đạo của Sở, Phòng.  Tiếp tục tổ chức dạy học Tiếng Anh, Tin học . Các hoạt động tập thể, GDNGLL ; GDKNS tích hợp vào các môn học.
          - Đảm bảo tính thống nhất và hệ thống trong KHDH,GD cả 2 buổi. Giữa chính khóa bắt buộc theo QĐ16; các tiết tăng thêm nhằm thực hiện vững chắc hơn mục tiêu các môn học và các HĐGD.
           -Nội dung dạy học tăng thêm:  thực hành kiến thức đã học, phụ đạo học sinh yếu và bồi dưỡng thêm cho học sinh khá giỏi. Rèn ý thức tự học, rèn kĩ năng giao tiếp, giáo dục kĩ năng sống....
- Môn Toán, Tiếng Việt tập trung thực hành kiến thức đã học thông qua làm các bài tập trong vở bài tập. TV Lớp 1,2 tập trung thực hành KN đọc thành tiếng và KN viết, Toán lớp 1, 2 tập trung thực hành kỹ năng tính toán; TV lớp 3,4,5 tập trung thực hành KN đọc hiểu và KN viết văn bản. Lựa chọn những nội dung mà  buổi 1 chưa được luyện kĩ hoặc khó đối với học sinh, dành thời gian phụ đạo học sinh yếu. Trong mỗi tiết học sinh làm lượng bài tập tương đương buổi sáng. Học sinh khá giỏi làm 4 - 5 bài tập. Học sinh trung bình yếu làm 2-3 bài tập. Những tiết  mà nội dung bài tập ít và dễ, giáo viên soạn thêm bài tập dành cho học sinh khá giỏi và cho học sinh làm vào vở ô li.
- Tiết HĐTT, GDKNS,GDNGLL có thể tổ chức theo khối lớp ở sân trường như trò chơi dân gian, hát dân ca tìm hiểu truyền thống nhà trường, thực hành kĩ năng sống cho HS
 - Luyện năng khiếu (âm nhạc): Hoàn thành những bài chưa hoàn thành ở buổi sáng. Dạy cho học sinh phát triển năng khiếu, tổ chức trò chơi âm nhạc; hát dân ca.
- Tổ chức dạy học lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường; tiết kiệm năng lượng hiệu quả  trong các môn học.
- Áp dụng chuyên đề giáo dục kĩ năng sống qua các môn Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, TNXH  vào nội dung dạy học bằng cách sử dụng các kĩ thuật dạy học tích cực nhằm giúp các em được thực hành và trải nghiệm kiến thức tăng thêm các kĩ năng sống.
-  Huy động học sinh tàn tật (3 em) vào học các lớp hoà nhập và tạo điều kiện cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong qua trình học tập.  Cần dành thời gian để các em  rèn luyện, củng cố về các kỹ năng cốt lõi trong phạm vi chương trình, đảm bảo học sinh đạt được mức tối thiểu về các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán khi lên lớp trên.
- Tiếp tục đưa Tin học vào dạy học trong nhà trường, sử dụng cuốn Cùng học tin quyển 1 và quyển 2 của Nhà xuất bản Giáo dục.
-  Quản lý chương trình cũng như việc chỉ đạo dạy học các môn tự chọn một cách chặt chẽ và có hiệu quả. Xây dựng nội dung dạy học buổi 2 theo khối.
2.  Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá theo chuẩn kiến thức và kỹ năng:
-  Tiếp tục thực hiện dân chủ công khai trong đánh giá trên tinh thần tiếp tục thực hiện cuộc vận động hai không. Đánh giá kết quả giáo viên giảng dạy trên lớp gắn liền với chuẩn kiến thức kỹ năng do Bộ quy định. Thực hiện cách đánh giá mới với HS .
- Giáo viên không sử dụng giáo án cũ. Việc soạn bài phải được thực hiện trước khi lên lớp, nội dung bài soạn phải bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng và nhằm để phục vụ đúng bài dạy. Chú trọng thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh, thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với các bài khó, nhiều kiến thức mới). Việc lên lớp không soạn bài  hoặc soạn bài đối phó là vi phạm quy chế chuyên môn. Khuyến khích GV soạn bài bằng máy vi tính( cả sáng và chiều), truy cập mạng khai thác thông tin vận dụng hợp lý vào dạy học sát với đối tượng HS trong lớp. Riêng GV lớp 1 tiếng việt không phải soạn bài được phép sử dụng sách thiết kế.
- Giáo án phải đảm bảo nêu được mục tiêu bài học, gắn với yêu cầu cần đạt được về chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ, những yêu cầu cần chuẩn bị về TB-ĐDDH. Dự kiến hình thức tổ chức, nội dung, PPGD đối với giáo viên, yêu cầu cần học đối với từng đối tượng học sinh khá, giỏi, TB và yếu. Nội dung soạn phải gắn với  việc thực hiện dạy học trên lớp
- Tiếp tục thực hiện đổi mới PPDH trên định hướng chủ đạo là phát huy tính tích cực, chủ động học tập của học sinh. Giáo viên linh hoạt trong lựa chọn các hình thức tổ chức dạy học có được nhiều tiết dạy hoc vui vẻ, nhẹ nhàng thân thiện và dạy hiệu qua cao hơn từ đó kích thích ham muốn học hỏi tìm tòi của học sinh.
- Tiếp tục chỉ đạo mạnh mẽ giáo dục toàn diện, tích cực vận dụng các kĩ thuật dạy học mới , chú trọng rèn kĩ năng sống cho học sinh.
- Khai thác triệt để ĐDDH có sẵn trong từng bài dạy nhằm nâng cao chất lượng giờ dạy trên lớp. Tự giác, chủ động trong việc sử dụng đèn chiếu dạy cho HS.
3.Công tác phát hiện học sinh năng khiếu và phụ đạo học sinh yếu:
* Đối với học sinh yếu:
- Trên cơ sở kết quả học tập của năm học trước và kiểm định chất lượng đầu năm của tất cả các em có học lực non của các khối, phân loại học sinh yếu ngay đầu tháng 9.   Tiến hành giao khoán cho GVCN phụ đạo trong quá trình giảng dạy hàng ngày và có kế hoạch tập trung phụ đạo theo khối lớp trong dạy học tăng buổi.
- Lập kế hoạch theo dõi chặt chẽ và động viên kịp thời mức độ tiến bộ của các em để từng em  có niềm tin và cố gắng vươn lên  học tập.
- Tham mưu với nhà trường có chế độ động viên kịp thời với GV tham gia tích cực trong công tác phụ đạo học sinh yếu.
- Đưa công tác phụ đạo HS yếu kém vào trong đánh giá thi đua của GV và khối tổ chuyên môn.
* Đối với học sinh năng khiếu:
- GVCN và GV bộ môn có trách nhiệm phát hiện và bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu trong tất cả các môn học. Tổ chức đăng kí hình thành lớp và  BD 1buổi/ tuần
- Đối với công tác giải toán trên mạng 100% GV lập ních giải Toán theo lớp giảng dạy để cùng đồng hành sát với HS.
- Đối với môn Tiếng Anh trực tiếp giao cho đ/c Kim Oanh chịu trách nhiệm trong việc chọn học sinh và lập kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển. Phối hợp để lồng ghép đưa một số  nội dung hoạt động của tiếng anh vào tổ chức hoạt động NGLL nhằm mục đích làm phong phú nội dung và rèn giao tiếp bằng tiếng anh mạnh dạn, tự tin hơn góp phần trong rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh.
- Phối hợp với tổ chức Đội để tổ chức các câu lạc bộ và luyện tập theo từng khu vực trên sân chơi, bãi tập nhằm thu hút tinh thần học tập của các em.
B.   Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra đánh giá học sinh:
- Tổ chức học tập quán triệt về đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư  30/2014
- Hướng dẫn GV về quan điểm đánh giá, kỹ thuật đánh giá và cách ghi chép vào sổ theo hướng dẫn của Sở.
                - Thực hiện nghiêm túc các kỳ KTĐK để đảm bảo đánh giá thực chất. Trên cơ sở đó giúp GV và nhà trường nắm tình hình về mức độ chất lượng các môn học của học sinh và có kế hoạch điều chỉnh kịp thời.
- Tổ chức coi và chấm thi đúng quy chế, tổng hợp, báo cáo kết quả trung thực. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn như chấm bài sai lệch, đánh giá  xếp loại học sinh thiếu chính xác.
- Lấy chất lượng đầu năm và cuối kỳ, cuối năm làm căn cứ để đánh giá chất lượng thực chất của từng lớp và chất lượng giảng dạy của GV.
- Các danh hiệu thi đua của GV đều phải gắn với chất lượng lớp phụ trách.
- GV cần tăng cường kiểm tra và chấm  bài của học sinh, tránh tình trạng bỏ bê bài vở của học sinh và nghiêm cấm học sinh bỏ bài.
- Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất việc chấm, chữa bài học sinh cũng như công tác chuẩn bị bài dạy của giáo viên.
C.Công tác bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo.
- Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cuộc vận động “ Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức tự học và sáng tạo ”.
- Tiếp tục quán triệt chuẩn đạo đức nhà giáo
- Bố trí GV theo năng lực chuyên môn một cách hợp lý, dân chủ.
- Tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng GV theo chuẩn nghề nghiệp và chuẩn kiến thức kĩ năng. Bồi dưỡng kiến thức về Toán, Tiếng việt trong chương trình tiểu học
- Phát động phong trào tự học tiếng Anh và Tin học,  yêu cầu các báo cáo, SKKN nạp về trường đều phải đánh máy. Khuyến khích GV soạn bài trên máy tính. Tham mưu với nhà trường  phòng máy sẽ mở cửa tất cả các ngày trong tuần để tạo điều kiện cho GV tranh thủ thực hành. Tích cực tự học tự bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin, dạy học bằng đèn chiếu, phấn đấu mỗi GV dạy ít nhất 15-20 tiết giáo án điện tử
- Tăng cường sinh hoạt nhóm, tổ chuyên môn theo chuyên đề, đa dạng hoá nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn: giải toán khó, TV khó, viết SKKN, BD HSG, tổ chức dạy thể nghiệm vào đầu năm học để rút kinh nghiệm, tiếp tục tổ chức dạy thực tập, dự giờ đánh giá chuyên môn hàng tuần.  
- Tăng cường công tác đọc sách báo, giải toán tuổi thơ, thế giới trong ta góp phần tích lũy kiến thức chuyên môn nghiệp vụ.
- Đầu tư nghiên cứu viết SKKN
- BGH tăng cường dự giờ đột xuất để bồi dưỡng chuyên môn, kiểm định chất lượng học sinh qua tiết đã dự giờ.
- Triển khai tốt việc sử dụng TBDH trên lớp, trong từng tiết dạy. Hiệu vụ kiểm tra việc sử dụng đồ dùng ngay trên lớp đột  xuất và định kỳ.  
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn: Bám sát các công văn hướng dẫn việc thực hiện chương trình, đánh giá xếp loại HS, nghiêm khắc với những GV thực hiện sai quy chế chuyên môn đặc biệt là trong vấn đề đánh giá học sinh và vào sổ điểm, học bạ.
    +  Thông tư 30 về đánh giá xếp loại HS.
    +  Quy định về mẫu chữ mới trong nhà trường.
    +  Giáo dục trẻ khuyết tật theo phương án hoà nhập.
    +  Tổ chức kiểm tra định kỳ theo đúng lịch, nhẹ nhàng và nghiêm túc.
    +  Chuẩn kiến thức kĩ năng từng khối lớp.
D. Đa dạng hoá các cuộc thi trong nhà trường, chuẩn bị tham gia có chất lượng các cuộc thi do cấp trên tổ chức.
 *Tổ chức tốt các cuộc thi ở trường như:
               + Kiểm tra định kỳ cuối kì 1 và cuối năm
                + Kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 2-3-4-5.
                + Thi vở sạch chữ đẹp, thi hái hoa chất lượng cuối học kỳ.
                +  Thi giới thiệu sách và kể chuyện theo sách.
                + Thi giải toán tuổi thơ. Giải Toán, IOE qua mạng cấp trường.
                +  Giao lưu OLIMPIC tiếng anh, Toán tuổi thơ.
                + Thi GVDG cấp trường
·        Tham gia các cuộc thi ở cụm trường và ở huyện, Tỉnh
                + Thi Olimpic Toán tuổi thơ lớp 5.
                + Thi Giải Toán và IOE qua mạng
                + Thi SKKN.
                +  Thi triễn lãm ĐDDH tự làm
                +  Giao lưu ATGT
·         Tham gia các cuộc thi ở quốc gia:
             + Thi Olimpic Toán tuổi thơ lớp 5
             +  IOE qua mạng
                Đ. Đổi mới công tác quản lý chuyên môn:
                -Thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo và nâng cao chất lượng chuyên môn, đảm bảo công bằng,khách quan, hợp lý và đúng quy định.
                - Phát huy vai trò các tổ trưởng, khối trưởng chuyên môn trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động của tổ, khối về chuyên môn. BGH sẽ theo dõi và quản lý việc thực hiện kế hoạch và kết quả công tác.
                - Qui định chế độ sinh hoạt hàng tuần của tổ, khối vào Sáng thứ 7. Đa dạng hoá nội dung sinh hoạt, cố gắng bám sát kế hoạch của chuyên môn  trường và phải có tính thiết thực theo chuyên đề cần thiết như: giải toán khó, TV khó, SKKN, bài khó.
                - Tất cả GV phải đảm bảo sự thống nhất giữa kế hoạch công tác, kế hoạch giảng dạy với PPCT, TKB và giáo án lên lớp.
                - Thực hiện nghiêm túc việc sử dụng SGK, VBT và vở viết theo mẫu quy định cuả trường.
                - Thường xuyên làm tốt công tác thanh, kiểm tra, đánh giá chất lượng GV, học sinh theo đúng quy định.
- Đảm bảo thực hiện tốt dân chủ hoá trong trường học, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm quy chế chuyên môn.
         - Chỉ đạo dạy đúng, dạy đủ và dạy tốt tất cả các môn học
         - Tiếp tục thực hiện tốt việc phân loại GV tiểu học theo chuẩn nghề nghiệp.
         - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn. QĐ 31/ 2002/QĐ BGD&ĐT ngày 14/6/2002 về việc quy định mẫu chữ mới trong trường TH; Quy định đánh giá xếp loại HS và GV các lớp thay sách, quy định về dạy thêm học thêm.
        - Đổi mới cách tổ chức kiểm tra, thi học sinh giỏi và GVG cấp trường đảm bảo nhẹ nhàng, chất lượng. 
        - Quản lý thành thạo chất lượng trên phần mềm máy tính. CBQL phải sử dụng thành thạo máy tính để thực hiện các hồ sơ chuyên môn đều được thực hiện trên máy tính.
 
II.  CÔNG TÁC PHỔ CẬP
- Hoàn thành công tác phổ cập, duy trì vững chắc phổ cập GDTH đúng độ tuổi
- Xây dựng bộ hồ sơ chính xác, khoa học, cập nhật,  phối hợp với THCS để quản lý số liệu bằng đĩa mềm.
- Phổ cập đúng độ tuổi đạt tỷ lệ trên 98 %.
  Biện pháp thực hiện:
-Phối hợp với THCS, Mầm Non tổ chức điều tra xóm chính xác, cập nhật.
 Phân công điều tra Xóm:
Xóm 1: đ/c An                            Xóm 2:  đ/c Vinh              Xóm 3: đ/c  Phương
Xóm 4:  đ/c Hương                    Xóm 5:  đ/c Vy                  Xóm 6: đ/c  Lộc
Xóm 7:   đ/c  Lê  Hương            Xóm 8:  đ/c Thanh             Xóm 9: đ/c Ngọc Anh
Xóm  10 : đ/c Hường                 Xóm 11:  đ/c T. Hồng        Xóm 12: đ/c Việt Hồng
Xóm  13:    đ/c Thảo                  Ngoại xã : đ/c Toàn
 Tổ tổng hợp : đ/c Toàn,  đ/c Vinh, đ/c Việt Hồng
Hoàn thành các văn bản, hồ sơ liên quan đến phổ cập : đ/c Toàn   
- Huy động 100 % số trẻ trong độ tuổi đến trường.
- Đưa số liệu phổ cập vào máy tính để quản lý.
- Tổ chức rà soát, tổng hợp chính xác, lưu hồ sơ đầy đủ.
- Nâng cao chất lượng dạy học tăng buổi, tổ chức phụ đạo học sinh yếu kém để xoá dần HS yếu kém trên các lớp.
- Ngay từ đầu năm học từng giáo viên,  phải có hồ sơ phân loại học sinh học yếu, khuyết tật để có biện pháp giúp đỡ cụ thể.
- Trường tổ chức, quản lý chặt chẽ và có nhiều biện pháp tích cực giúp đỡ học sinh lưu ban, yếu gì phụ đạo nấy. Đảm bảo cho các em gặp khó khăn về học được lên lớp, hoàn thành chuẩn kiến thức kỹ năng, tiến tới hạn chế tối đa học sinh lưu ban ở tiểu học.
-Tổ chức dạy học, giáo dục tích cực, tạo môi trường giáo dục thân thiện. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp phù hợp với tâm sinh lý học sinh nhằm tạo hứng thú cho học sinh đến trường.
III. CÔNG TÁC THƯ VIỆN - THIẾT BỊ  TRƯỜNG HỌC.
    1.Công tác thư viện:
       - Tham mưu với Nhà trường trang thiết bị đầy đủ SGK, sách tham khảo phục vụ cho dạy và học .
       - Mua bổ sung VBT cho các lớp.
       - Mua bổ sung tủ sách tham khảo, sách đạo đức, sách pháp luật.
       - Sắp xếp TV luôn khoa học đảm bảo thuận tiện cho việc mượn sách của GV, HS.
       - Hồ sơ TV phải được cập nhật, đầy đủ khoa học.
       - Tiếp tục phát động phong trào xây dựng tủ sách dùng chung.  Mỗi GV góp 2-3 cuốn, HS góp 1 em 1 cuốn .
       - Tham mưu mua các loại báo Đảng, Báo Nghệ An, báo Hạnh phúc gia đình, toán tuổi thơ, tạp chí thế giới trong ta, thế giới mới, tập san GD, nối mạng Ithernet... để đáp ứng nhu cầu, cập nhật thông tin của GV, HS.
       - Tổ chức và  tham gia giải toán tuổi thơ kể cả GV, HS
       - Trường có đủ hệ thống giá sách để trưng bày, cất giữ và bảo quản tài liệu sách báo.
      - Cần theo dõi việc mượn, sử dụng, bảo quản thường xuyên chặt chẽ.
      -  Hồ sơ đầy đủ, ghi chép cập nhật chính xác tiện cho việc quản lý của nhà trường. Nhập số liệu vào phần mềm thư viện.
      - Tổ chức phân xếp loại đánh giá định kỳ, hàng tháng đối với GV, CBTV, HS nghiêm túc đặc biệt là phong trào  xây dựng tủ sách Thiếu nhi, tủ sách dùng chung, phong trào đọc sách...)
     - Chỉ đạo CB thư viện phải tự giác trau dồi chuyên môn nghiệp vụ của bản thân, học hỏi thêm kinh nghiệm về công tác TVTB ở trường bạn để rút bài học cho mình.
     -  Kiểm kê TV mỗi năm 2 lần vào cuối  mỗi kì và cuối năm học.
     - CBTV cần theo dõi và xếp thi đua cụ thể: Mua SGK, đọc sách TV, bảo quản sách báo.
     2. Đối với công tác thiết bị:    
 - Các khối lớp  mượn TB - ĐDDH ở CBTV bàn giao, ký nhận chu đáo khoa học.
 - Tổ chức  kiểm tra chất lượng, bàn giao TB, ĐDDH cho GVCN các lớp (ký nhận cụ thể  để tiện sử dụng và bảo quản tốt.
 - Toàn trường có đủ 10 tủ đựng TBDH đảm bảo mỗi lớp học có 1 tủ đựng TB ĐDDH  của HS  và GV.
 - BGH, tổ TV- TB, kiểm tra, theo dõi thường xuyên việc mượn và sử dụng TB , ĐDDH của GV - HS chặt chẽ.
- Hàng tháng có tổng hợp, phân xếp loại cụ thể , rõ ràng.
- Phát động phong trào làm ĐDDH để nâng cao chất lượng DH, 1 cái/ 1 GV.  
- Bố trí, trưng bày, sắp xếp, lên danh mục cụ thể, khoa học tiện lợi cho việc mượn và sử dụng.
- Kiểm kê các TBDH nhất là số bộ ĐDHT của học sinh lớp 1,2,3 để có kế hoạch mua bổ sung đảm bảo cho học sinh được  mượn.
- Mua bổ sung các TBDH cần thiết cho các khối lớp.
- Tham mưu với Nhà trường có kế hoạch mua bổ sung TBDH cho các  khối lớp.
- Hàng tháng, cuối mỗi kỳ tổ chức họp tổ TV-TB để đánh giá bổ sung kế hoạch kịp thời
5. Kế hoạch cụ thể hàng kì, tháng
 
   Thời
    gian
Nội dung Ghi chú
Học kì 1 - Tựu trường từ 19/8/2014
- Tập huấn dạy học TV CDG lớp 1 cho toàn bộ GV, xem băng và dạy thể nghiệm 2-3 tiết.
- Tập huấn nhiệm vụ năm học 2014 – 2015.
- Phân công bố trí lớp học đội ngũ GV.
- Xây dựng chương trình dạy học 2 buổi/ngày
- Khai giảng năm học mới; triển khai dạy học chương trình học kì 1: 18 tuần bắt đầu từ 5/9/2014 - 17/01/2015.
- Lồng ghép dạy học ATGT và KNS.
- Đăng kí chỉ tiêu thi đua: cá nhân, tổ CM, trường.
- SHCM tổ, trường, cụm trường:  Hỗ trợ kĩ thuật dạy học TV công nghệ lớp 1; sử dụng PPDH theo nhóm; dạy học theo PP bàn tay nặn bột. Dự giờ th]cj  tập vòng 1
- Giáo dục truyền thống nhà trường; thi kể chuyện diễn thuyết, đọc tốt đọc hay. Tìm hiểu “Biển đảo quê hương”. Lồng ghép nội dung giáo dục KNS vào các tiết học HĐTT.
- Rà soát đánh giá  mức độ hoàn thành chương trình kì 1để có phương án  bổ sung điều chỉnh ở học kì 2  
 
Tháng 8 - Tựu trường, tổ chức ôn tập hè cho học sinh 19/8/2014-30/8/2014
- Thi lên lớp lần 2 cho 3 em HS lớp 1.
- Phân công bố trí lớp học, đội ngũ GV
- Xây dựng kế hoạch dạy học và thời khoá biểu
- Lớp 1 dạy học chương trình tuần O trong 2 tuần (từ 19/8 – 30/8)
- Tổ chức chuyên đề , xem băng và dạy thể nghiệm TV 1 công nghệ.
 
Tháng 9 - Dạy học chương trình từ tuần 1- tuần 4 (8/9-4/10) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Tổ chức ôn tập các kiến thức kĩ năng đã học ở lớp dưới.
- Rèn kĩ năng cầm bút, tư thế ngồi học ngồi viết, sử dụng bảng, Đ DHT (chú ý nhất đối với lớp 1)
- Lồng ghép dạy học chương trình ATGT vào các tiết dạy HĐTT.
- Xây dựng chương trình HĐ GDNGLL và rèn KNS  tổng thể, các tổ khối, lớp căn cứ tổ chức thực hiện.
- Tìm hiểu truyền thống nhà trường.
- Đại hội các tổ CM, xây dựng chỉ tiêu dạy học cho từng lớp, khối, tổ và toàn trường.
- Kiểm tra, hỗ trợ kĩ thuật dạy học TV 1 công nghệ
 
Tháng 10 - Dạy học chương trình từ tuần 5- tuần 8 (6/10-31/10) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Cũng cố các kiến thức đã học trong tuần 1- tuần 4
- Triển khai áp dụng PP, kĩ thật dạy học theo nhóm; phân hoá đói tượng dạy học.
- phát hiện bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet
- Thi kể chuyện diễn thuyết, đọc tốt đọc hay.
 
Tháng 11 - Dạy học chương trình từ tuần 9 - tuần 11 (3/11-29/11) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Cũng cố các kiến thức đã học trong tuần 5- tuần 8
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet
- Tổ chức HĐNGLL toàn trường: Tìm hiểu “Biển đảo quê hương”. Lồng ghép nội dung giáo dục KNS.
 
Tháng 12 - Dạy học chương trình từ tuần 12 - tuần 16 (1/12- 3/1) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Cũng cố bổ sung kiến thức đã học trong tuần 9 - tuần 12 và trong tháng 9,10,11
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet
- Thực hành kĩ năng sống theo khối lớp
 
Tháng 1 - Dạy học chương trình từ tuần 17 - tuần 20 (05/1-30/1/2015) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Cũng cố kiến thức đã học trong tuần 12 - tuần 16 và bổ sung kiến thức kĩ năng đã học ở kì 1
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet.
- Lồng ghép giáo dục kĩ năng ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các tiết HĐTT.
- Kiểm tra học kì 1. Rà soát đánh giá hoàn thành chương trình dạy học kì 1; dạy học chương trình kì 2 từ 19/1 (Tuần 19)
 
Học kì 2 - Triển khai dạy học chương trình học kì 1: 17 tuần bắt đầu từ 19/1/2015 - 23/05/2015.
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet. Giao lưu Olimpic Toán tuổi thơ và Olimpic Tiếng Anh.
- Giáo dục kĩ năng ứng phó với biến đổi khí hậu; Tổ chức câu lạc bộ em yêu khoa học. Kiểm tra thực hành kĩ năng sống các khối lớp. Tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu
- Kiểm tra chất lượng dạy học cuối năm
- Rà soát hoàn thành chương trình kì năm học. Xét lên lớp, HT CTTH
 
Tháng 2 - Dạy học chương trình từ tuần 21 - tuần 23 (2/2 -28/2/2015) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Cũng cố kiến thức đã học trong tuần 17 - tuần 20
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet.
- Lồng ghép giáo dục KNS và kĩ năng  ứng phó với biến đổi khí
 
Tháng 3 - Dạy học chương trình từ tuần 24 - tuần 27 (2/3 -28/3/2015) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Cũng cố kiến thức đã học trong tuần 17 - tuần 20 và bổ sung kiến thức kĩ năng đã học ở tháng 1,2
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet.
- Tổ chức câu lạc bộ em yêu khoa học.( Tin học, tiếng anh, âm nhạc)
 
Tháng 4 - Dạy học chương trình từ tuần 28 - tuần 31 (30/3 -25/4/2015) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học.
- Cũng cố kiến thức đã học trong tuần 25 - tuần 28 và bổ sung kiến thức kĩ năng đã học ở tháng 1,2,3
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet.
- Kiểm tra thực hành kĩ năng sống các khối lớp.
 
Tháng 5 Dạy học chương trình từ tuần 32 - tuần 35 (27/4 -23/52015) theo QĐ 16 ngày 5/5/2006 ban hành chương trình tiểu học. Rà soát hoàn thành chương trình năm học.
- Cũng cố kiến thức đã học trong tuần 29 - tuần 32 và bổ sung kiến thức kĩ năng đã học ở kì 2.
- Tìm hiểu về Bác Hồ kính yêu.
- Bồi dưỡng HS năng khiếu và phụ đạo yếu
- HS GV tham gia giải Toán và IOE trên internet
- Thi KTĐK cuối năm. Đánh giá xếp loại  học lực hạnh kiểm HS, xét khen thưởng, lên lớp, hoàn thành CTTH
 
 
VI. Tổ chức kiểm tra đánh giá
 
Thời gian Nội dung Ghi chú
THÁNG 9 - Kiểm tra nề nếp, cơ cấu tổ chức lớp học; sách vở đồ dùng học tập của HS.
- Dự giờ, kiểm tra dạy học TV 1 công nghệ. Hỗ trợ kĩ thuật dạy học.
- Duyệt kế hoạch dạy học các tổ chuyên môn;
 
THÁNG 10 - Dự giờ giáo viên khối 2; kiểm tra đột xuất dạy học 1-2 GV.
- Kiểm tra hồ sơ, giáo án định kì GV; Kiểm tra toàn diện 1 GV
- Kiểm tra chuyên đề bồi dưỡng HS khá giỏi và phụ đạo yếu
 
THÁNG 11 - Kiểm tra toàn diện 1 GV; dự giờ đột xuất GV2
- Kiểm tra thực hiện chương trình HĐ GDNGLL các khối, tổ.
- Kiểm tra việc áp dụng chuyên đề bàn tay nặn bột vào dạy học khối 4-5
 
THÁNG 12 - Kiểm tra việc sử dụng TBDH và việc sử dụng đồ dùng học tập của học sinh khối 3.
- Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra thực hiện chuyên đề kĩ thuật dạy học theo nhóm.
- Kiểm tra định kì học kì 1
 
THÁNG 1 - Kiểm tra toàn diện 2 GV
- Kiểm tra Hồ sơ GV lần 2
- Chấm VSCĐ học sinh lần 1
 
THÁNG 2 - Kiểm tra việc thực hiện lồng ghép giáo dục KNS và kĩ năng ứng phó với biến đổi khí tại các khối lớp.
- Kiểm tra giáo án tăng buổi của GV
 
THÁNG 3 - Kiểm tra đột xuất 2-3 GV
- Kiểm tra việc thực hiện qui chế chuyên môn ; thực hiện chương trình dạy học theo QĐ 16
 
THÁNG 4 -  Kiểm tra thực hành kĩ năng sống các khối lớp.
- Dự giờ đột xuất GV
 
THÁNG 5 - Chấm VSCĐ học sinh lần 2.
- Kiểm tra định kì cuối năm
 
 
 
 
 
 
 
 
LỊCH CHUYÊN MÔN  TRỌNG TÂM  HÀNG THÁNG
 
Tháng Nội dung
Tháng 8 Tập huấn nhiệm vụ năm học;
Huy động HS đến lớp và ôn tập hè cho các em
Thi chọn HS khá giỏi lớp 3- 4 -5.
Điều tra công tác phổ cập;
Phân công giáo viên đứng lớp, ổn định nề nếp dạy học
Thực hiện kế hoạch dạy học năm học mới từ 5/9/2014.
Tháng 9 Khai giảng năm học mới
Xây dựng các kế hoạch và tham gia duyệt nghiêm túc;
Tổ chức các đại hội, hội nghị đầu năm; đăng ký các danh hiệu thi đua của năm học
 Hoàn thành các báo cáo đầu năm; duyệt công tác phổ cập
 Dạy học ATGT;
Giải Toán ,IOE trên mạng
Tháng 10 Đăng kí tên SKKN; xây dựng đề cương
Bồi dưỡng giáo viên; thao giảng thực tập
Đón đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học và  kiểm tra chéo phổ cập
Hình thành đội tuyển giải toán qua mạng
 
Kiểm tra VSCĐ lần 1, phát hiện bồi dưỡng HS năng khiếu
Thanh tra 2 giáo viên;
Tháng 11 Thao giảng GVDG cấp trường
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm
Tổ chức  HĐ NGLL chủ điểm biết ơn thầy cô giáo
Thanh tra giáo viên
Tổ chức các hoạt động 20/11
Tháng 12 Tổ chức KTĐK cuối kì 1
Tổ chức HĐNGLL nghe nói chuyện nhân ngàythành lập QĐNDVN 22- 12
Kiểm tra VSCĐ học kỳ 1
Thanh tra giáo viên
Tháng 1 Báo cáo chất lượng học kỳ 1
Sơ kết HK 1, triển khai kế hoạch HK 2
Lập kế hoạch năm học 2014-2015; nghỉ tết âm lịch.
Tháng 2 Thao giảng GVDG cấp trường
Đón các đoàn kiểm tra về xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực.”
Tháng 3  
Bồi dưỡng chuyên môn cho GV vào tuần 29
Thanh tra giáo viên
Tháng 4 Kiểm tra VSCĐ học kỳ 2;
Kiểm tra thi đua cuối năm
Tháng 5: KTĐK lần 4
Báo cáo các kết quả năm học
Xét danh hiệu thi đua đơn vị và cá nhân.
Tháng 6  GV nghỉ hè và tham quan
Tháng 7 Ôn tập và kiểm tra lại cho HS chưa đạt yêu cầu; chuẩn bị cho năm học mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     KẾ HOẠCH THÁNG 10
     Trọng Tâm:
    1. Chuyên môn:  - Dạy học chương trình quy định .
     - Tăng cường kiểm tra chuyên môn như: Dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc dạy và học      của HS và GV.
     - Tổ chức thi GVDG cấp trường.
     - Tiến hành đăng ký đề tài SKKN.
     - Tăng cường phát hiện và bồi dưỡng HSG các môn, phụ đạo HS yếu.
     - Chấm “ Vở sach chữ đẹp “lần  tháng 10.
     - Thanh tra chuyên môn giáo viên.
     - Hoàn thành danh sách học sinh trong sổ đăng bộ.
     - Tổ chức thi giải toán tuổi thơ ở trường.
    -  Đón đoàn kiểm tra phổ cập của huyện về trường.
  2.Thư viên- Thiết bị:
     - Tăng cường sử dụng TBĐD có hiệu quả.
     - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng TBDH trên lớp.
     - Hoàn chỉnh, tu bổ hồ sơ TBDH.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Toàn

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn